KANGEN WATER - Kirkeby Unika

Gå til indhold

Hoved menu:

KANGEN WATER

KANGEN WATER og forskellen på alt andet vand

                                                                                                              
1. Filtreret gennem et keramisk filter, der fjerner fysiske urenheder i vandet. Især også af betydning i områder af verden med urent vand.

2. Omdannet til ”småt” vand. Vandmolekyler (H2O2) klumper normalt sammen i store grupper på 20 eller flere molekyler. Her bliver disse klumper nedbrudt til mindre enheder på 6-8 molekyler.
Dette betyder, at vandet lettere optages i kroppen samt penetrerer ind i kroppens celler. På denne måde kan vandet mere effektivt komme ind i cellerne, hvor det skal virke. Overordnet set betyder det også, at Kangen Water lettere dehydrerer kroppen ved væskemangel.
Rent praktisk kan dette vises ved, at Kangen Water udtrækker smag og næringsstoffer fra fødevarer bedre end alm. vand. Ses tydeligt i praksis ved tilberedning af f.eks. te.

3. Basisk vand. Ionisering af vandet bevirker en spaltning til OH- og H+ ioner, hvor det er OH- ionen, der giver den basiske egenskab.
Kroppen fungerer bedst i et basisk miljø. Ved betændelsesprocesser (inflammation) i kroppen dannes der sure stofskifteprodukter. Den skadelige effekt heraf modvirkes af det basiske vand, der samtidig lettere optages pga. den før omtalte effekt af småt vand.
De fleste sygdomsfremkaldende tilstande i kroppen ledsages eller forstærkes af et surt miljø. Det basiske vand har dermed en antiinflammatorisk effekt i kroppen.

4. Anti-oxidativ effekt. Kangen Water har et meget højt reduktions-potentiale og modvirker oxidation i kroppens celler. Oxidation ledsages af nedbrydning af cellerne samt ændringer i arvemassen (DNA). Dette er basis for udvikling af cancer og andre alvorlige sygdomme. Ved oxidationsprocesser i cellerne, dannes der såkaldte frie radikaler, der er aggressive ved at udveksle elektroner med andre molekyler, som derved gør cellen ustabil. Dette er især et problem, hvis det er cellens DNA (arvemasse), der angribes og nedbrydes. Kangen Water modvirker på grund af sin anti-oxidative effekt, både dannelsen samt den skadelige virkning af disse fri radikaler.
Dette er den primære årsag til, at Kangen Water har en positiv virkning på flere sygdomme.

Tilbage til indhold | Retur til hoved menu